نگو عشق همچو شعری ساده است

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


تا ندانستی نگو عشق همچو شعری ساده است

چون که فرهاد از سر عشقش ز کوه افتاده است

در جهان باش و نباش، بین و نبین، مان و نمان

این چنین سحر از کجا آمد؟ کجاها زاده است؟

عشق شادی آور است و غم بدارد نیز هم

آه از فرقت بمانده، مستی اش از باده است

دل بدادن، دل گرفتن نیست تنها روی عشق

عشق هست بالاتر از هرچه گرفت و داده است 


#صنما_قاسمی


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها